• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Personopplysninger

Før du oppgir personopplysninger må du samtykke i personvernerklæringen.

Personvernerklæring

Denne erklæringen beskriver hvordan Evje og Hornnes kommune (heretter "vi", "oss") behandler personopplysninger som du oppgir i våre digitale skjema. Den følgende teksten forklarer hvordan vi ivaretar ditt personvern, og hvordan vi sørger for at behandlingen utføres etter gjeldende norsk lovverk.

Formålet med behandlingen av personopplysninger
Opplysningene du blir bedt om å oppgi i skjema gjør det mulig for oss å saksbehandle din henvendelse, yte deg de tjenester du ber om, og arkivere detaljer om saksbehandlingen slik norsk lov krever. Opplysningene du oppgir vil ikke bli brukt til andre formål. Opplysninger om deg og din familie kan også bli innhentet fra offentlige registre (Folkeregisteret, Kontakt- og reservasjonsregisteret) som en del av skjemautfyllingen. Opplysningene i skjemaet er obligatorisk å oppgi for å kunne benytte skjemaet med mindre annet er angitt, men du har ikke plikt til å benytte våre digitale skjema.

Behandlingsgrunnlag
Vår behandling av personopplysninger utføres for å utøve offentlige oppgaver som vi er pålagt gjennom lov, eller for å kunne utføre oppgaver i allmenhetens interesse, blant annet for arkivering etter arkivloven.

Lagring av opplysninger
Opplysningene du oppgir i skjema blir lagret i våre arkiv. I våre arkiv blir opplysningene oppbevart så lenge som det er behov for disse for å kunne oppfylle våre lovmessige forpliktelser. Når opplysningene ikke lenger er nødvendige vil de bli kassert/slettet, gjort anonyme eller gjort uten direkte identifiserende opplysninger. Opplysninger om din brukerprofil blir lagret i våre systemer på ubestemt tid, inntil du selv foretar sletting av din brukerprofil. Brukerprofilen består av: navn, adresse, e-postadresse og telefonnumre.

Sikkerhet
Alle opplysninger du oppgir overføres kryptert fra din enhet til våre systemer. Opplysningene gjøres kun tilgjengelig for personell som har tjenstlig behov for å se disse, nærmere bestemt: arkivpersonell hos oss, saksbehandlere hos oss, og teknisk personell hos oss. Opplysningene oppgis ikke til tredjeparter. Vi gjør også jevnlige risikovurderinger og sikkerhetstiltak for å sikre at opplysningene ikke kommer på avveie, ikke endres og at de er tilgjengelig for våre saksbehandlere. Vi har også plikt til å gi deg beskjed dersom vi skulle oppleve brudd på sikkerheten.

Dine rettigheter
Du har som hovedregel rett til:

  • å få informasjon om hvordan vi behandler dine opplysninger,
  • å få oppgitt opplysningene vi har registrert om deg,
  • at opplysninger vi har registrert om deg skal bli slettet,
  • at vi skal begrense bruken av opplysninger vi har registrert om deg,
  • at vi skal korrigere feilaktige eller mangelfulle opplysninger vi har registrert om deg,
  • å protestere og/eller klage til Datatilsynet dersom du mener personopplysninger behandles i strid med denne erklæringen,
  • å motsette deg avgjørelser basert på automatiserte vurderinger av personlige forhold.

Henvendelser om dine rettigheter blir vurdert opp mot gjeldende norsk lovverk. Krav fra deg kan bli avvist dersom norsk lov forhindrer oss fra å etterkomme ønsket.

Henvendelser
Evje og Hornnes kommune
Kasernevegen 19
4735 Evje
Telefon: 37 93 23 00
E-post: post@e-h.kommune.no