• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Legeerklæring - vedlegg til søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Informasjon

Innledning


Denne veiledningen må leses av leger som skal gi legeerklæring ved søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede.

Vilkår for tildeling av parkeringstillatelse:

To grunnvilkår gjelder for tildeling av parkeringstillatelse for forflytningshemmede:


1. Søker må være forflytningshemmet (ikke kunne gå, eller ha problemer med å bevege seg over noen lengde)

2. Søker må ha et særskilt behov for parkeringslettelse

Legen skal vurdere vilkår nr. 1 og kommunen vilkår nr. 2. Begge vilkår må være oppfylt for at parkeringstillatelse kan tildeles. Legens vurdering overprøves ikke av kommunen, men kommunen kan innhente en supplerende medisinsk vurdering dersom kommunen anser at dette er nødvendig. Kommunen vurderer også om søker vil oppnå parkeringslettelser på de konkrete stedene søker opplyser å ha et parkeringsbehov ut fra den beskrevne forflytningsevne.

Dersom pasienten søker parkeringstillatelse som fører skal legen kun beskrive pasientens forflytningsevne og gi tilhørende informasjon.

Dersom pasienten skal søke om parkeringstillatelse som passasjer må de to vilkårene nevnt ovenfor være oppfylt, i tillegg til et tredje vilkår:

3. Søker må ha behov for regelmessig hjelp av fører utenfor motorvognen

Dette vilkåret skal også vurderes av legen når pasienten søker som passasjer. Kommunen overprøver heller ikke denne vurderingen, men kan som for vilkår nr. 1 innhente supplerende medisinsk vurdering.

Legeerklæringens innhold og funksjon


Legen skal beskrive pasientens forflytningsutfordringer. Diagnose nevnes i legeerklæringen, men diagnosen i seg selv er ingen tilstrekkelig beskrivelse av forflytningsutfordringene, med mindre disse er helt åpenbare, som f.eks. søkere som sitter permanent i rullestol.

Legen skal foreta en selvstendig vurdering av pasientens forflytningsevne, gjerne ved test/prøving av forflytningsevne. Det finnes per i dag ingen standarisert test for dette formålet, men det forventes likevel at dette testes av legen. Legen må selvsagt ha en dialog med pasienten om forflytningsevnen, men legen skal ikke bare gjengi pasientens opplevelse av forflytningsevnen. Legen må derfor bekrefte i skjemaet at legen selv har foretatt en vurdering.

Dersom pasienten har noen gode og noen dårlige dager er det viktig at legen, så langt det er mulig, anslår hvor stor andel av dagene som normalt er gode og dårlige. Pasientens forflytningsevne er henholdsvis gode og dårlige dager må også angis i slike tilfeller.

Det skal videre krysses av for om pasienten benytter hjelpemidler, hvor ofte disse benyttes, og det skal beskrives hvordan forflytningsevnen er ved bruk av slike hjelpemidler.

Som nevnt ovenfor skal legeerklæringen dokumentere oppfyllelse av vilkår nr.1, som gjelder søkerens forflytningsevne - samt behovet for hjelp utenfor motorvognen når det gjelder passasjerer. Det er således ingen automatikk i at pasienten tildeles parkeringstillatelse selv om dette vilkåret er oppfylt. Det er derfor viktig at legen informerer pasienten om at det er kommunen som skal vurdere vilkåret som er knyttet til søkerens behov for parkeringslettelse, og ikke legen. Pasienten oppgir selv informasjon som danner grunnlaget for denne avgjørelsen i søknadsskjemaet til kommunen.

Særlig om pasient som søker parkeringstillatelse som passasjer


Dersom pasienten søker som passasjer må legen vurdere vilkår nr. 3 nevnt ovenfor og dermed vurdere om pasienten kan vente på bestemmelsesstedet mens fører av motorvognen parkerer denne på en lovlig parkeringsplass. Det skal vurderes om vedkommende trenger regelmessig hjelp av fører utenfor motorvognen. Det at passasjeren trenger hjelp til å gå ut av bilen og må bli fulgt inn til bestemmelsesstedet er i seg selv ikke nok til at dette vilkåret vil være oppfylt. Ved bruk av av- og påstigningsmuligheter er det tillatt for en fører å følge noen som trenger hjelp inn uten at dette anses som en parkering i strid med reguleringen. Det er derfor ikke tilstrekkelig at legen beskriver behov for hjelp til og fra bestemmelsesstedet. Legen må vurdere pasientens generelle behov for regelmessig hjelp av fører og om pasienten kan vente alene mens motorvognen blir parkert.

Kontakt med kommunen


Søkeren blir bedt om å krysse av for om kommunen kan kontakte legen for nærmere informasjon om forhold knyttet til parkeringstillatelsen. Dersom søkeren har tillatt dette kan kommunen ta kontakt for å få nærmere utdyping av forflytningsutfordringene eller behovet for regelmessig hjelp, forklaring av begreper man trenger nærmere forklaring av osv. Slik kontakt kan også være aktuelt i forbindelse med vurdering av om det er nødvendig å innhente supplerende medisinsk vurdering.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader