• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Informasjon

Vilkår for tildeling av parkeringstillatelse for forflytningshemmede - hvordan vise at vilkårene er oppfylt


Det er to grunnvilkår som må være oppfylt for at søknad om parkeringstillatelse kan innviles:

1. Søker kan ikke gå i det hele tatt eller har store vansker med å bevege seg over noen lengde

Dette dokumenteres ved søkerens egen forklaring og legeerklæringen. Legen skal foreta en selvstendig vurdering av søkerens forflytningsevne. Legeerklæringen må være ny, og ikke mer enn 6 måneder gammel.

2. Søker har særlig behov for parkeringslettelser på konkrete steder

Dette beskrives i søknadsskjemaer av søkeren selv, og ved eventuell tilleggsdokumentasjon. Søkeren må beskrive parkeringsbehovet sitt og utfordringer ved parkering ved konkrete steder, for eksempel bolig, arbeid, skole og ved regelmessig og hyppig trening/behandling på sykehus, klinikker, treningssenter og liknende steder hvor det er svært vanskelig å parkere. Behovet for parkering i andre kommuner skal også beskrives.

Kommunen vurderer om søkeren vil oppnå parkeringslettelse på steder søkeren angir å ha behov for, ut fra den beskrevene forflytningsevnen.

Ved søknad som passasjer gjelder også et tredje vilkår for å få tildelt parkeringstillatelse:

3. Søker har behov for regelmessig hjelp av fører utenfor motorvognen

Dette dokumenteres ved søkerens forklaring og av legeerklæringen. Dette tilleggsvilkåret innebærer at det kun er forflytningshemmede personer som ikke kan etterlates alene mens fører parkerer motorvognen på en ordinær parkeringsplass som kan tildeles parkeringstillatelse som passasjer.

Kommunen foretar en helhetlig vurdering av søkerens behov for parkeringstillatelse.

Parkeringstillatelse er ikke ment som en økonomisk støtteordning. Kostnaden tilknyttet bruk av motorvogn eller parkering vektlegges ikke ved vurdering av søknaden. Det legges heller ikke vekt på om søker mottar støtte til motorvogn, at man har behov for gratis passering av bomring eller ønsker fritak for piggdekkavgift.

Kommunen har ansvar for korrekt behandling av personopplysninger som gid i forbindelse med søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Opplysningen som gis skal bare benyttes til dette formålet og vil arkiveres i henhold til arkivlova.

Ved innvilgelse av søknad vil noen av opplysningene bli utlevert til Statens vegvesen, som er ansvarlig for et sentralt register over parkeringstillatelser for forflytningshemmede (HC-registeret).

Vedlegg til søknaden


1. Legeerklæring

2. Passfoto

3. Kopi av førerkort dersom man søker tillatelse som fører

4. Eventuell dokumentasjon på behovene man oppgir (for eksempel bekreftelse eller uttalelse fra behandler (fysioterapi o.l.), opptreningssenter, timekort osv. Slik dokumentasjon kan også vise hyppigheten av behovet)Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader