• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om tilskudd til manuell hogst

Informasjon

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDET

Evje og Hornnes kommune gir tilskudd til manuell hogst med kr 100,- per m3.

Vilkår:

 • Tilskudd gis til tynningshogst, lukket hogst og småflatehogst opp til 10 daa.
 • Skogeiere i Evje og Hornnes med minimum 10 daa produktiv skog er berettiget til å søke.
 • Ved småflatehogst må eventuelle tilstøtende bestand minst ha gjennomsnittlig trehøyde på fire meter.
 • Hogst må skje motormanuelt og fremkjøring med landbrukstraktor og vinsj, landbrukstraktor med tømmerhenger eller mindre utstyr.

Søknad om tilsagn om tilskudd:

 • Søknad om tilsagn om tilskudd skal skje på dette søknadsskjemaet, med kopi av tømmerkontrakt.
 • Tilsagn om tilskudd gis for innmeldt kvantum mellom 15 og 100 m3.
 • En skogeier kan ikke søke om tilskudd for mer enn 100 m3 pr år.
 • Kun virke som omsettes gjennom tømmeromsettere (AT-skog eller Nortømmer) er tilskuddsberettiget.

Søknad om utbetaling av tilskudd:

 • Søknad om utbetaling av tilskudd skal skje på eget søknadsskjema, med kopi av virkesavregning.
 • Tilskudd utbetales ut fra innmålt tømmer i henhold til virkesavregning, inntil innmeldt kvantum. Dersom innmålt kvantum blir mindre enn 15 m3, utbetales ikke tilskudd.
 • Utbetaling skjer etter avsluttet drift. Delutbetaling av tilskudd gjøres ikke.
 • Evje og Hornnes kommune kan kontrollere at gjennomført hogst er i tråd med vilkår. Ved brudd på vilkår kan kommunen kreve tilskudd tilbakebetalt.

Behandling:

Søknader behandles fortløpende så lenge det er midler tilgjengelig.

Søknadsfrist er 1. november 2024 med frist 1. desember 2024 for krav om utbetaling.

Innvilgede søknader der det ikke fremsettes krav om utbetaling innen 1. desember 2024 blir trukket.

Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
 2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
 3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader