• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om utbetaling av innvilget tilskudd til manuell hogst

Informasjon

INFORMASJON OM SØKNAD OM UTBETALING AV TILSKUDD TIL MANUELL HOGST

  • Søknad om utbetaling av innvilget tilskudd til manuell hogst kan man kun benytte dersom man allerede har søkt om tilskudd til manuell hogst, og fått dette innvilget.
  • Søknad om utbetaling av tilskudd skal skje på dette søknadsskjemaet, med kopi av virkesavregning.
  • Tilskudd utbetales ut fra innmålt tømmer i henhold til virkesavregning, inntil innmeldt kvantum. Dersom innmålt kvantum blir mindre enn 15 m3, utbetales ikke tilskudd.
  • Utbetaling skjer etter avsluttet drift. Delutbetaling av tilskudd gjøres ikke.
  • Evje og Hornnes kommune kan kontrollere at gjennomført hogst er i tråd med vilkår. Ved brudd på vilkår kan kommunen kreve tilskudd tilbakebetalt.

Søknadsfrist:

Frist for å søke om utbetaling av tilskudd er 1. desember 2024. Innvilgede søknader der det ikke fremsettes krav om utbetaling innen 1. desember 2024 blir trukket.

Retningslinjer:

For retningslinjer for selve tilskuddet, se kommunens hjemmeside: "Tilskudd til manuell hogst".


Vennligst bekreft:
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader